Procesy produkcyjne 

Moduł organizacji procesów produkcyjnych przewidziany jest dla dużych zakładów produkcyjnych zatrudniających co najmniej 30-40 osób przy bezpośredniej produkcji wytwarzających produkty finalne składające się z kilku półproduktów. Dla takich towarów w systemie S4H można zdefiniować recepturę składającą się z kolejnych zagłębień. Przykładem takie produktu jest np. Tort wykonywany z podkładu , kremu i dekorowany owocami. W systemie S4H taki towar automatycznie tworzy sobie strukturę procesów produkcyjnych w oparciu o recepturę .

 

Ekran definiowania procesu

 

Oprócz drzewa procesów podległych wygenerowanego automatycznie widzimy ,że system pozwala na zdefiniowanie dla każdego procesu istotnych parametrów technologicznych takich jak :

  • Minimalna ilość produkowana – system pilnuje by nie zaplanować procesu zbyt małego tzn. takiego gdzie produkcja jest nieopłacalna lub wręcz niemożliwa
  • Ilość produkowana jednorazowo – maksymalna ilość produkowana dla danego typu procesu. Najczęściej jest to pojemność pieca lub innego urządzenia używanego do produkcji
  • Pracochłonność – potrzebna do określenia potrzebnych zasobów ludzkich
  • Czas produkcji – jaki czas potrzebny jest na zakończenie wykonania procesu .

Zamówienia produkcji

Po zdefiniowaniu wszystkich procesów system pozwala wprowadzać zamówienia produkcji. Zamówienia produkcji mogą być składane zarówno przez jednostki własne producenta (sklepy firmowe ) lub przez kontrahentów zewnętrznych.

Każdy odbiorca może wpisać kolejno zamawiane przez siebie produkty. Dokumenty zamówienia produkcji mogą być wpisywane zarówno w fabryce jak i w innych placówkach pracujących na systemie S4H , mogą też być wpisywane na kasach fiskalnych ECR (POSNET NEO lub POSNET COMBO). Przesyłanie danych z placówek lub kas do centrali odbywa się automatycznie.

W fabryce po spłynięciu zamówień operator otrzymuje wygodny ekran do obsługi zamówienia łącznego oparty na tabeli przestawnej pozwalającej zmieniać widok zależnie od potrzeb operatora w bardzo wygodny i płynny sposób .  W tym miejscu mamy też możliwość drukowania najróżniejszych zestawień w pełni definiowalnych przez użytkownika , automatycznego generowania dokumentów transferu lub generowania procesów produkcyjnych.Tabela pozwala użytkownikowi zapisywać układy kolumn tak by mógł szybko przełączać się między różnymi widokami. Użytkownik ma tutaj możliwość edycji zamówień zarówno od strony pojedynczych pozycji jak i od strony wartości sumarycznej , która zostanie automatycznie rozdzielona proporcjonalnie na odbiorców.

Po wybraniu polecenia „generuj procesy” otrzymamy kolejny ekran zawierający drzewiastą strukturę procesów produkcyjnych związanych z zamówionymi towarami :

 Na tym etapie użytkownik widzi wszystkie procesy , może do każdego z nich przypisać asygnatę na surowce , edytować ją , a także zakańczać i rozliczać proces. Ekran ten jest bardzo wygodnym narzędziem ponieważ system za każdym poleceniem operatora w tle generuje odpowiednie dokumenty magazynowe poczynając od dokumentów przesunięć między magazynowych poprzez dokumenty przyjęcia z produkcji zamieniające surowce lub półprodukty na półprodukty lub produkty finalne. Po zatwierdzeniu procesów produkcji użytkownik powraca do opisanego powyżej ekranu zbiorczego zamówień by prowadzić spedycję wyrobów gotowych . Otrzymuje tam narzędzie generujące automatycznie dokumenty WZ lub Transferów , pozwalające w wygodny sposób planować dostawy uwzględniając ładowność używanych środków transportu ,  a także potrzeby bieżące odbiorców.

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 mspIT sp. z o.o. All Rights Reserved. Designed By mspIT

Search