PC-Cenniki - zarządzanie cenami w sieci sklepów przez www

Program PC-Cenniki jest uzupełnieniem Konsoli Kupca 7.3 o możliwość wygodnego zarządzania cenami towarów w różnorodnych sieciach handlowych.

PC-Cenniki umożliwiają m.in.:
- prosty przydział towarów do poszczególnych sklepów na poziomie pojedynczych towarów lub asortymentów
- masowe operacje na cenach wykorzystujące aktualne parametry towaru w centrali lub w sklepie
- import cen do cennika podstawowego z arkuszów kalkulacyjnych MS Excel
- kontrolę dostępu do cennika na poziomie sklepów lub asortymentów
- możliwość jednoczesnej pracy przez wielu managerów nad różnymi partiami cennika
- możliwość planowania wejścia nowych cen w sklepach na dowolny moment w przyszłości
- zarządzanie cennikami czasowymi.


PC-Cenniki mogą pracować jako wbudowany element Konsoli Kupca jak również jako aplikacja w chmurze dostępna przez przeglądarkę.

© 2015 mspIT sp. z o.o. All Rights Reserved. Designed By mspIT

Search