Program PC-Cenniki jest uzupełnieniem Konsoli Kupca 7.3 o możliwość wygodnego zarządzania cenami towarów w różnorodnych sieciach handlowych.

PC-Cenniki umożliwiają m.in.:
- prosty przydział towarów do poszczególnych sklepów na poziomie pojedynczych towarów lub asortymentów
- masowe operacje na cenach wykorzystujące aktualne parametry towaru w centrali lub w sklepie
- import cen do cennika podstawowego z arkuszów kalkulacyjnych MS Excel
- kontrolę dostępu do cennika na poziomie sklepów lub asortymentów
- możliwość jednoczesnej pracy przez wielu managerów nad różnymi partiami cennika
- możliwość planowania wejścia nowych cen w sklepach na dowolny moment w przyszłości
- zarządzanie cennikami czasowymi.


PC-Cenniki mogą pracować jako wbudowany element Konsoli Kupca jak również jako aplikacja w chmurze dostępna przez przeglądarkę.

Obsługa sieci sklepów

Konsola Kupca – nowoczesny system do zarządzania siecią sklepów

Jak to działa ?

Konsola Kupca jest rozwiązaniem przeznaczonym dla sieci sklepów. W połączeniu z oprogramowaniem PC-Market 7 pracującym w sklepach lub w lokalnych centralach rozwiązanie takie zapewnia pełną centralizację sieci. Jest to rozwiązanie zarówno dla sieci sklepów, które posiadają sklepy własne jak również sklepy pracujące w modelu franczyzowym. 


Konsola Kupca zarządza kartotekami towarowymi, cenami, promocjami. Schemat działania sieci sklepów zarządzanej przez program Konsola Kupca:

  

Konsola Kupca - oprogramowanie dla centrali sieci sklepów

Konsola Kupca – jest to system do obsługi centrali sieci sklepów. Dzięki swojej uniwersalności Konsola Kupca umożliwia zbieranie danych i zarządzanie różnymi typami sklepów, supermarketów i punktów handlu detalicznego oraz zapewnia wymianę danych z zewnętrznymi systemami ERP. 

Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie listą towarów oraz cenami. Wykazy centralne pozwalają na szybkie porównanie aktualnych cen, ilości itd na poszczególnych sklepach. Centrala może m.in.: 
- zablokować przyjęcie na sklepie w cenie innej, niż wynegocjowana z dostawcą 
- zablokować przyjęcie na sklepie od dostawców innych, niż zakontraktowani 
- narzucić ceny detaliczne 
- wycofać towar z oferty.

Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie listą kontrahentów. Kontrahent wprowadzony w centrali zostanie automatycznie rozprowadzony po bazach wszystkich sklepów. W centrali można sprawdzić, jak wyglądają obroty z dostawcą lub producentem towaru.

Konsola Kupca umożliwia centralne zarządzanie kartami stałego klienta i systemem lojalnościowym. Centrala posiada możliwość analizy wszystkich wizyt klienta, może naliczać punkty klientowi, ustalać indywidualne rabaty dla klienta i reguły, wg których te rabaty mają być naliczane. 

Konsola Kupca obsługuje centralne zamówienia i dostawy. Centrala może odbierać ze sklepów zamówienia, następnie na ich podstawie generować zbiorcze zamówienia do dostawców. 

Konsola Kupca wyposażona jest w system analiz i raportowania: analizuje m.in. współpracę z dostawcami i producentami, stany towarów, sprzedaż, ceny, marże i wiele innych parametrów ułatwiających kontrolę nad dzialalnością handlową.

 

 

 

 

 

 

Program kasowy PC-POS 7

PC-POS jest prostym i funkcjonalnym programem kasowym typu POS przeznaczonym dla stanowiska komputerowego z monitorem, drukarką fiskalną, czytnikiem kodów kreskowych, wagą oraz dowolną klawiaturą (PC lub programowalną).
Oferujemy kilka wersji programów przeznaczonych dla komputerowych stanowisk kasowych POS, m.in.:
PC-POS 7 - program przeznaczony dla stanowisk pracujących w środowisku MS Windows lub Linux
PC-POS Premium - program dla systemów kasowych z wieloma stanowiskami kasowymi
PC-POS 7 SCO - program do prowadzenia sprzedaży na samoobsługowych kasach typu Self-Check-Out
Mini-Market - program dla zintegrowanych stanowisk kasowo-magazynowych
PC-Petrol - program przeznaczony do kompleksowej obsługi stacji paliw
PC-Gastronom - program dla gastronomii.

PC-POS 7 posiada przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Szczególny nacisk położony został na funkcjonalność pracy na terminalach dotykowych oraz prostotę obsługi. Kasjer błyskawicznie uczy się jak sprawnie sprzedawać

PC-POS 7 ma możliwość adaptacji interfejsu do sklepów spożywczych, branżowych, a także obiektów gastronomicznych - możemy sami decydować o wyglądzie ekranu kasjera i dostępnych 

PC-POS 7 zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez system synchronizacji bazy lokalnej i bazy na serwerze. Program w momencie utraty połączenia z bazą serwera, automatycznie przełącza się na pracę na bazie lokalnej, a po odzyskaniu połączenia przesyła dane

PC-POS 7 można konfigurować zdalnie lub lokalnie - możemy z jednego miejsca, z zaplecza sklepu bądź z dowolnego stanowiska kasowego, skonfigurować wybrane stanowisko kasowe (np. dodać klawisze szybkiej sprzedaży).

PC-POS 7 i PC-Market 7 – to kompleksowy system do zarządzania placówką handlową. System umożliwi pełne rozliczenie kasjerów i podgląd utargu zrealizowanego aktualnie na kasie/kasach, a zakres pobieranych z kasy danych poprzez bogaty moduł raportowy zadowoli najbardziej wymagających analityków.

PC-POS 7 – to współpraca z większością modeli urządzeń sklepowych:
Czytniki kodów kreskowych
Wagi elektroniczne
Klawiatury programowalne
Czytniki kart magnetycznych
Drukarki fiskalne, m.in.:
- Novitus Quarto, Vivo, Vento, Delio
- Emar/Torell DuoPro
- Posnet Thermal
- Elzab Omega
- Innova Market, Profit 

PC-POS 7 - podstawowe możliwości programu:
- obsługa ekranów dotykowych i klawiatur programowalnych
- obsługa rozliczeń opakowań oraz sprzedaż w tandemie
- obsługa rabatów, 
- obsługa kart lojalnościowych i kart płatniczych
- rozliczenia kasjera z różnych form płatności 
- rozliczenie kasjera z gotówki w dowolnej ilości walut
- obsługa kodów ważonych
- rozbudowana konfiguracja uprawnień dla personelu
- obsługa dowolnej ilości kasjerów
- możliwość otwarcia równocześnie kilku paragonów
- rozbudowana konfiguracja programu z zakładkami dostosowanymi do potrzeb branży
- wysokie bezpieczeństwo pracy i danych
- nieprzerwana praca nawet przy utracie połączenia z serwerem bazodanowym
- współpraca z programami magazynowymi - przede wszystkim z PC-Market 7
- wystawianie faktur do paragonów – przy współpracy z PC-Market 7.

 

© 2015 mspIT sp. z o.o. All Rights Reserved. Designed By mspIT

Search