Audyty

Przeprowadzamy audyty bieżących instalacji i konfiguracji systemów IT oraz konfiguracji sprzętu.

Analizujemy wszystkie wdrożone rozwiązania pod kątem poprawności słownikowej, użytkowej i księgowej oraz przedstawiamy propozycję optymalizacji systemu, procesów i procedur.  

© 2015 mspIT sp. z o.o. All Rights Reserved. Designed By mspIT

Search