Outsourcing IT
z umową SLA

Outsourcing IT to całościowa obsługa informatyczna Twojej firmy na najwyższym, gwarantowanym umową SLA poziomie.

Korzystając z zewnętrznego wsparcia, masz stały dostęp do wyspecjalizowanej kadry IT – bez konieczności zatrudniania etatowych pracowników. Obsługujemy dowolne systemy i każdą infrastrukturę.

Do zleceń podchodzimy w sposób indywidualny. Wnikliwie badamy specyfikę środowiska pracy klienta i na tej podstawie przygotowujemy odpowiednie procedury obsługi.

Zacznij współpracę

Mężczyzna pracuje przy laptopie w data center

Dlaczego warto korzystać z zewnętrznego wsparcia IT?

Oszczędności
Unikasz wysokich kosztów tworzenia etatu dla specjalisty IT.
Wygoda
Rozliczasz koszty outsourcingu na podstawie faktury VAT.
Spokój
Masz gwarancję ciągłości obsługi – nie martwisz się o braki kadrowe.

Szeroki pakiet usług IT zawsze w standardzie

 • Bieżące wsparcie informatyczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb
 • Aktualizacje oprogramowania systemowego i użytkowego
 • Natychmiastowa reakcja na zgłoszenia (posiadamy zdalny dostęp do infrastruktury IT)
 • Terminowe usuwanie usterek i błędów (zgodnie z umową)
 • Archiwizacja systemów i kluczowych danych firmy zgodnie z zasadą 3-2-1 
 • Konsultacje z zakresu obsługi systemów
 • Stały monitoring infrastruktury informatycznej
 • Cykliczne wizyty w obiekcie w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii
 • Dostęp do bazy wiedzy specjalistów IT
 • Merytoryczne wsparcie przy wyborze systemów i urządzeń IT
 • Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT
 • Przygotowywanie wycen urządzeń i oprogramowania
 • Miesięczne raportowanie wszystkich zgłoszeń

Co daje umowa SLA?

Usługi świadczymy na podstawie umowy SLA (Service Level Agreement), która przenosi na nas odpowiedzialność za ciągłość pracy w Twojej firmie oraz gwarantuje stały, najwyższy poziom wsparcia.

Każda umowa SLA zostaje indywidualnie dostosowana do potrzeb klienta i specyfiki wdrożonych rozwiązań IT. Określa ona m.in. maksymalne czasy reakcji na powstałe zdarzenia oraz gwarantowany czas usunięcia usterki/awarii.

Audyty bezpieczeństwa

Przeprowadzamy audyty:

 • bieżących instalacji i konfiguracji systemów IT,
 • konfiguracji sprzętu i sieci.

Analizujemy wszystkie wdrożone rozwiązania IT pod kątem poprawności działania i bezpieczeństwa. Na podstawie wyników audytu przygotowujemy propozycje optymalizacji systemu, procedur, bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy. Możemy też od razu wdrożyć wszystkie sugerowane zmiany.

Administrowanie serwerami

Obsługujemy nie tylko stacje robocze, ale również infrastrukturę serwerową. Zapewniamy administrację serwerów opartych na systemach Windows Serwer i Linux. Administrujemy serwerami baz danych, domen Active Directory, dostępu oraz plików. Zarządzamy hostami maszyn wirtualnych opartych na Vmware i Hyper-v oraz serwerami backupów (np. Veeam). Wdrażamy nowe rozwiązania oraz zajmujemy się wymianą/instalacją nowego sprzętu wraz z konfiguracją. 

Zapewniamy analizę całej sieci: komputerów, serwerów i urządzeń peryferyjnych. Tworzymy i konfigurujemy nowe instalacje sieciowe. Ustawiamy i zabezpieczamy dostęp zdalny do zasobów firmy.

Odpowiednie zarządzanie infrastrukturą serwerową i sieci gwarantuje stabilność działania całego systemu, ciągłość i komfort pracy oraz pełne bezpieczeństwo danych.


Trzy linie wsparcia IT

Linia 1

Swoista pierwsza pomoc IT

W przypadku nieobecności w pracy Twojego informatyka, zastępujemy go. Pracownik helpdesku udzieli Ci niezbędnej pomocy. Gdy nie uda mu się zdiagnozować problemu w ciągu 1h, skieruje on Twoją sprawę do specjalistów drugiej lub trzeciej linii.

Linia 2

Rozwiązywanie złożonych problemów

Drugą linię helpdesku tworzą nasi najlepsi eksperci. Udzielają oni pomocy w zakresie bardziej skomplikowanych problemów IT. Jeśli w ciągu 1h nie udałoby im się zdefiniować i rozwiązać Twojego problemu, przekażą sprawę do zespołu trzeciej linii.

Linia 3

Wsparcie zewnętrznych dostawców

Ekspertami trzeciej linii wsparcia są dostawcy dodatkowych usług i aplikacji oraz producenci dedykowanych rozwiązań. Często stajemy się hubem, rozwiązując problemy dotyczące różnych zewnętrznych systemów i aplikacji.