Wirtualizacja
VMware i Hyper-V

Wirtualizacja polega na utworzeniu wirtualnego środowiska komputerowego, które stanowi przeciwieństwo środowiska fizycznego.

Wirtualizacja często obejmuje wygenerowane komputerowo wersje sprzętu, systemów operacyjnych, urządzeń magazynujących itp. Pozwala podzielić na partycje jeden komputer fizyczny lub serwer. W efekcie powstaje kilka maszyn wirtualnych, które mogą wchodzić w interakcje niezależnie od siebie. Na każdej maszynie można zainstalować inny system operacyjny i różne aplikacje. Jednocześnie wirtualizacja pozwala współużytkować zasoby jednego komputera-hosta.

Kobieta pracuje przy laptopie

W ramach usługi przygotowujemy fizyczne środowisko sprzętowe dla hosta maszyn wirtualnych. Równolegle tworzymy środowisko backupowe maszyn wirtualnych. Migracja maszyn fizycznych odbywa się poprzez przenoszenie całego obrazu systemu. Finalnym etapem projektu jest administracja oraz monitoring kopii i pracy systemu wirtualnego.

Zacznij współpracę


Korzyści z wirtualizacji

Bezpieczeństwo

Możliwość szybkiego przywrócenia kopii serwera lub stacji roboczej do pracy gwarantuje ciągłość procesów.

Optymalizacja

Ujednolicone środowisko sprzętowe pozwala w pełni wykorzystać potencjał infrastruktury serwerowej.

Oszczędności

Wirtualizacja to mniejsze koszty użytkowania infrastruktury serwerowej.


Oprogramowania do wirtualizacji

Vmware

Wirtualizacja czas start!

VMware to jedno z najpopularniejszych oprogramowań do wirtualizacji. Oferuje szereg profesjonalnych narzędzi, umożliwiających wirtualizację desktopów i serwerów oraz zarządzanie wirtualnym środowiskiem i rozwiązaniami cloud computing.

Do narzędzi tych należą m.in.:

  • VMware ESX Server,
  • Sphere Client i vSphere Web Client,
  • vCenter Server,
  • vCenter Single Sign-On (SSO).​​​​​

Hyper-V

Wbudowane narzędzie Windows

Systemy Microsoft posiadają wbudowane narzędzie Hyper-V, które pozwala stworzyć kilka maszyn wirtualnych na jednym serwerze. To narzędzie składnikowe systemu Windows, do którego dostęp jest bezpłatny po zakupie licencji serwerowych.

Dzięki wirtualizacji możesz wygospodarować miejsce dla kluczowych usług na osobnych maszynach, co poprawia bezpieczeństwo, uniemożliwia interakcję po localhoscie oraz zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczne serwery, obniżając tym samym koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą serwerową.